Transcriptie

Transcriptie omvat de omzetting van geluid naar tekst. Dit is vaak noodzakelijk bij de productie van meertalige inhoud met beeld en geluid.

Zodra de transcriptie voltooid is, kan deze rechtstreeks worden geïntegreerd als hulp voor doven en slechthorenden, voor een publiek dat de gesproken taalversie van het originele geluidsbestand niet begrijpt of voor mensen die graag visuele ondersteuning krijgen in de vorm van ondertitels in de brontaal als aanvulling op de gestreamde geluiden.

Voor je beeldmateriaal in het Engels of een andere taal verzorgen wij een geluidstranscriptie in de vorm van een document met tijdcodes. Je kunt dit dan gebruiken als referentie voor je videobewerking en als voice-overscenario. Daarnaast kunnen we ook een beknopte versie voor ondertiteling maken.

Scroll naar top