Een juridisch document vertalen - met oog voor detail

 

Een juridische vertaling vraagt specialistische kennis en ruime ervaring. Daarvoor kan je op ons rekenen.
 
Bij juridisch vertaalbureau Architekst zorgt jouw persoonlijke projectmanager ervoor dat al je juridische documenten vertaald worden door een gespecialiseerd juridisch vertaler en nagekeken worden door een ervaren revisor.

Professionele juridische vertaling
Een professionele juridische vertaling kan interpretatieproblemen voorkomen en ervoor zorgen dat de correcte juridische betekenis wordt overgebracht die in het rechtsstelsel gebruikelijk is. Een nauwkeurige juridische vertaling kan alleen worden gemaakt door een juridisch vertaler met een diepgaand inzicht in de specifieke nomenclatuur, organisatie en processen van het gerechtelijk apparaat.
Juridisch vertalen is enkel en alleen voor een juridisch vertaler met een gedegen opleiding en jarenlange ervaring. Juridische documenten kunnen niet zomaar snel in een andere taal worden omgezet maar vergen doorgaans verkennende achtergrondinformatie en geduldig opzoekingswerk.

Vertaalteams
Af en toe zorgt een advocatenkantoor zelf voor een juridische vertaling. Daar is vaak een heel goede reden voor, bijvoorbeeld de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen advocaat en cliënt. Jammer genoeg is dit vaak tijdrovend voor de jurist-vertaler en krijgt de cliënt extra kosten aangerekend.
Bij Architekst wordt elke juridisch vertaler zorgvuldig geselecteerd en kan een ruime vertaalervaring van juridische documenten voorgelegd worden. Elke vertaler is ingewerkt in het onderwerp en goed op de hoogte van de landspecifieke juridische terminologie.

Vertrouwelijkheid
Juridisch vertaalbureau Architekst draagt vertrouwelijkheid, geheimhouding en beveiliging hoog in het vaandel. Al onze juridische vertalers moeten een niet-openbaarmakingsovereenkomst en een overeenkomst ter bescherming van geheime informatie ondertekenen. Ze zijn zich bewust van de vertrouwelijke aard van de werkzaamheden en documenten en houden zich aan de geheimhouding van de communicatie tussen advocaat en cliënt.

Deadlines halen
Een juridische vertaling is vaak uiterst dringend.
We kunnen meerdere juridische vertalers inzetten en zijn dus flexibel genoeg om je vertalingen van kwaliteit te bezorgen binnen de gestelde deadlines.

 

Juridische vertaling - soorten documenten

Ons juridisch vertaalbureau heeft ruime ervaring met het vertalen van allerlei juridische documenten, onder meer:

 • Arbitragedocumenten
 • Arresten en beslissingen
 • Beëdigde verklaringen
 • Certificeringen en verklaringen
 • Clausules
 • Contracten
 • Deposities
 • Deskundigenverslagen
 • Disclaimers
 • Documenten in geschillen
 • Geheimhoudingsovereenkomsten
 • Kredietbrieven
 • Licenties en vergunningen
 • Memoranda
 • Octrooi- en handelsmerkaanvragen
 • Overeenkomsten
 • Processtukken
 • Registratiedocumenten
 • Transcripties van rechtszaken en getuigenverklaringen
 • Wet- en regelgeving

 

Projectbeheer
Verschillende aspecten zorgen voor een geslaagd vertaalproject. Zo heb je je juridisch vertaler, je revisor, de gebruikte software, het glossarium, de stijlgids, enzovoort. Het meest waardevol is ongetwijfeld de projectmanager. Tenslotte is het de projectmanager die elke stap van het vertaalproces voor je beheert. Een ervaren projectmanager die met je meedenkt, dat hebben wij voor jou in huis.